Trang chủ > Cơ sở sản xuất

车间图片.jpg



Công ty chúng tôi đã sản xuất hàng loạt productionof 6N độ tinh khiết cao đồng và kẽm hiện nay, bây giờ các sản phẩm của chúng tôi đã được áp dụng trong lĩnh vực sản xuất cao cấp và quốc phòng vùng và nhận được lợi ích kinh tế tốt và lợi ích xã hội.< henan="" guoxi="" ultrapure="" new="" materials="" project="" technology="" research="" center="">được xây dựng theo mỗi vùng chính phủ hỗ trợ, chúng tôi sẽ cải thiện các cơ chế của sự đổi mới tốt hơn và tốt hơn. Chúng tôi đã đạt được hai của nghiên cứu khoa học thành tựu tiên tiến quốc tế: 《Large quy mô sản xuất 6N tinh khiết kẽm dự án technology》and《Large, quy mô sản xuất 6N tinh khiết đồng dự án technology》, tám mô hình Tiện ích bằng sáng chế và hai phát minh bằng sáng chế trong 2015.Our công ty đã vinh dự được chọn để sản phẩm công nghiệp 《military đề nghị catalog》, chúng tôi cũng tích cực thúc đẩy quân dân sự hội nhập sâu.