Trang chủ > Nhóm của chúng tôi


全体合影.jpg

Công ty có một nhóm sôi động, mạnh mẽ lực lượng kỹ thuật và chặt chẽ theo với biên giới quốc tế khoa học và công nghệ nhóm nghiên cứu giả mạo trước, họ lấy Hà Nam Guoxi Ultrapure New tài liệu dự án công nghệ Trung tâm nghiên cứu như một lõi, sản xuất-học tập-nghiên cứu là quan hệ, có hệ thống thiết lập một đặc điểm tuyệt vời, tận tình, đặc biệt của công nghệ cải tiến hệ thống đội, bây giờ Guoxi nhà nghiên cứu có các khả năng mạnh mẽ của một nghiên cứu mạnh mẽ, chúng ta độc lập sáng tạo và phát triển sẽ làm chúng tôi tốt nhất để cung cấp các vật liệu kim loại tinh khiết Đặt mức giá cạnh tranh.