Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Các yếu tố ảnh hưởng đến đồng tương lai
- Sep 05, 2017 -

1. Tình hình kinh tế vĩ mô

Đồng là một loại nguyên liệu công nghiệp quan trọng, và nhu cầu của nó liên quan chặt chẽ đến tình hình kinh tế. Khi nền kinh tế phát triển, giá đồng tăng khi nhu cầu tăng và giá đồng đã giảm trong suy thoái. Trong phân tích kinh tế vĩ mô, có hai chỉ số là rất quan trọng, một là tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoặc tốc độ tăng trưởng GDP, còn lại là tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp.

2. Chính sách xuất nhập khẩu

Chính sách nhập khẩu và xuất khẩu, đặc biệt là chính sách thuế, là một phương tiện quan trọng để cân bằng cung cầu trong nước bằng cách điều chỉnh chi phí xuất nhập khẩu của một mặt hàng để kiểm soát việc nhập khẩu và xuất khẩu một mặt hàng cụ thể. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, Trung Quốc đã thực hiện thuế suất bằng 0 đối với nhập khẩu đồng tinh chế, và thuế suất thuế xuất khẩu đối với đồng tinh chế độ tinh khiết cao là 5%. 10% thuế suất thuế xuất khẩu đối với đồng masterbatch (số 79/2007 của Tổng cục Hải quan) đã được hạ xuống.

3. Mở rộng và thay thế tiêu thụ đồng

Tiêu thụ là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến giá đồng, và sự phát triển của ngành công nghiệp đồng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiêu dùng. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, việc ứng dụng đồng đã được mở rộng, và đồng đã bắt đầu đóng một vai trò trong các lĩnh vực y học, sinh học, siêu dẫn và bảo vệ môi trường. IBM đã chấp nhận đồng thay vì nhôm trong các chip silic, đánh dấu những bước đột phá mới nhất trong việc ứng dụng đồng trong công nghệ bán dẫn. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ đồng ở các mức độ khác nhau.