Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Ý nghĩa chiến lược của các vật liệu mới
- Sep 05, 2017 -

Vật liệu mới là một thành phần quan trọng của công nghệ cao và mới, là nền tảng và tiền thân của phát triển công nghệ cao, cũng là chìa khóa để nâng cấp công nghệ của ngành công nghiệp truyền thống và điều chỉnh cơ cấu công nghiệp. Vật liệu mới và công nghệ thông tin, công nghệ sinh học cùng nhau tạo thành ba trụ cột của thế giới công nghệ cao ngày nay, như sự tiến bộ công nghiệp, phát triển kinh tế quốc gia và đảm bảo an ninh quốc phòng, động lực quan trọng, ngành công nghiệp vật liệu mới đã được công nhận là quan trọng nhất thế giới, ngành công nghiệp công nghệ cao đã phát triển nhanh nhất, trình độ nghiên cứu và quy mô công nghiệp hoá đã trở thành một biểu tượng quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế, tiến bộ khoa học và công nghệ và sức mạnh quốc phòng của một quốc gia và khu vực. Công nghệ vật liệu mới đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, hỗ trợ và phụ thuộc vào sự phát triển của các ngành công nghiệp khác và đó là công nghệ cơ bản phổ biến nhất, và sự nổi lên của nhiều công nghệ mới quan trọng phụ thuộc vào tiến bộ của công nghệ vật liệu.