Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Hợp tác với khách hàng Nhật Bản
- Oct 30, 2017 -

Đã có buổi họp giữa Công ty TNHH Vật liệu Mới Ultrapure Henan Guoxi và Tập đoàn Nhật ** tại Hàng Châu vào ngày 27 tháng 10 năm 2017.

Ông chủ của công ty Nhật Bản ** đã cảm ơn chúng tôi vì những gì chúng tôi đã làm trong vài tháng qua, sau đó chúng tôi chắc chắn về ngày giao hàng, địa điểm, và các lưu ý giao dịch khác. Cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ với sự thảo luận nghiêm túc, chúng tôi đã có được thỏa thuận hợp tác và hợp đồng 6N7 nguyên liệu tấm đồng nguyên chất cao. Giờ đây, chúng tôi chính thức trở thành đối tác chiến lược.


Một cặp: Ổn định trong 6N7

Tiếp theo: 19 CPC Quốc hội